Veerst[dk]info - Alt om Veerst og Vester-Thorsted

Udviklingsplan & Synliggørelse af 2009 Initieret af LAG-Vejen - Verdens sødeste naboer - STORT & SMÅT - VEERST ER GODT

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • increase font size
 • Default font size
 • decrease font size

International forskergruppe advarer om helbred og vindmøllers støj

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Helbredet trues af vindmøllestøj, siger international forskergruppe. Veerst.info, har fået speciel tilladelse til at oversætte en af deres sider på Windvigilance.com til dansk og bringe den her. Forskersamfundet afholdt det første internationale symposium nogensinde om skadelige virkninger på helbredet fra vindmøller i efteråret 2010 i Canada med deltagelse af mange internationale forskere indenfor medicin og akustik. Symposiet diskuterede blandt andet studier med kontrolgruppe, der viste markant oversygelighed blandt vindmøllenaboer. Men også den nye opdagelse, at infralyd, selv ved lave lydstyrker (dB), påvirker hele det indre øre kraftigt, blev behandlet på symposiet.

Windvigilance - vindmøllestøj, skyggekast og helbredet

Vi introducerer hermed forskersamfundet WINDVIGILANCE i Danmark efter aftale med deres paraplyorganisation. Vi håber med dette, at kunne bringe flere internationalt interessante spørgsmål om de store landbasserede vindmøller fra det internationale samfund ud til naboer og borgere generelt.  Man finder mange ressourcer og forskningsartikler om vindmøllers påvirkning af menneskers helbred på deres hjemmeside.

Støj og vindmøller

(Translated into Danish With Curtesey of the Windvigilance.com Originalartikel: http://www.windvigilance.com/noise_ahe.aspx)

Helt ligesom luftforurening og giftige kemikalier er støj en helbredstruende
miljøbelastning" - World Health Organization [1]

Den Canadiske brancheorganisation for vindenergi hævder, at moderne vindmøller ikke støjer. De forsikrer også offentligheden om, at det er muligt at gennemføre en normal samtale ved foden af en vindmølle og på 300 meters afstand er lyden som en "hviskende stemme" [3]

I lyset af denne information kan man spørge sig selv, hvorfor mennesker rapporterer om helbredsskader og hvorfor familier har opgivet deres boliger?

Svaret er, at vindmøller støjer. En enkelt moderne vindmølle udleder ca. 105 dBA industriel støjforurening. [4] For at sætte 105 dBA i perspektiv, kan man sige, at lydstyrken ligger mellem en lufthammer og et rockband. [5] Flere vindmøller i nabolaget i kombination vil øge støjniveauet.

sound_pressure_level

Udbredelsen af vindmøllestøjen er kompleks. En person, som står under en vindmølle kan opleve meget lavere støj end en person, der lever i sit hjem hundredvis af meter væk fra vindmøllens fod.

probagation_effects

[6]


I deres bedste praksis, anerkender den Canadiske brancheorganisation for vindenergi, at klager over vindmøllers støj ikke er usædvanlige, når vindmøller placeres tæt ved folks boliger.[7]

Vindmøllestøj er ikke bare høj, den er også kompleks. [8],[9],[10]

"Lyd som dannes af vindmøller har særlige karakteristika og skaber en anden slags uønsket og irriterende støjtype sammenlignet med sædvanlig bymæssig, industriel eller kommerciel støj. Vingernes interaktion med turbulent luft omkring tårnet skaber både lavfrekvente lyd komponenter og komponenter med infralyd, som modulerer bredbåndsstøjen, hvilket skaber svingninger i lydniveauet. Udsvingene i de lavere frekvenser af støjen er beskrevet som en 'swishing' eller 'whooshing' lyd, der skaber en yderligere forstyrrelse i lydbilledet på grund af den periodiske og rytmiske karakteristik." [11]


Folk indenfor sundhedsvæsenet erkender, at disse egenskaber ved støjen har en særlig kraftig effekt på de mennesker, som udsættes for den. [12],[13]

Den Canadiske brancheorganisation for vindenergi er tilsyneladende uenig og har den opfattelse, at vindmølles støj ikke er speciel. [14]

I september 2009 udstedte lægeforeningen i Maine en resolution, som efterlyser forskning og udarbejdelse af vejledninger til beskyttelse af menneskers helbred. [15]

Mange, som har studeret spørgsmålene om vindmøllestøj, taler for mere specifikke reguleringer af vindmøllestøjen, som skal designes til at beskytte offentligheden fra dens potentielt skadelige effekter. [16],[17],[18]. Sundhedsbaserede støjgrænser for vindmøllestøj, ville sandsynligvis foreskrive lavere støjgrænser end støjgrænserne for anden støj.

I nogle embedsområder, såsom Ontario, sker det stik modsatte, hvor vindindustrien har fået tilladelse til at udsætte familieboliger for højere støjforurening end andre industrier. Højere støjniveauer gavner de økonomiske interesser i vindindustrien, idet støjniveauet påvirker placering og afstande til vindmøller og i sidste ende omkostningen på den fremstillede elektricitet. [19] [20]

For nuværende er der er ingen autoritative internationale vejledninger for vindmøllestøj, som er udarbejdet med henblik på helbredsbeskyttelse. Reguleringen af vindmøllers støj varierer de enkelte embedsområder imellem. En familiebolig i Ontario, Canada kan udsættes for 53 dBA, mens familier i Britisk Colombia, Canada eller det sydlige Australien kun kan udsættes for henholdsvis 40dBA og 35 dBA [21]

Disse forskelle er væsentlige, idet en forøgelse på 10 dBA subjektivt opleves som ca. en fordobling af lydstyrken [22]

De Amerikanske og Canadiske brancheorganisationer støtter tilsyneladende ikke udarbejdelsen af autoritative støjvejledninger designet til beskyttelse af menneskers helbred. Tværtimod har de den opfattelse, at man ikke behøver følge Verdens Sunhedsorganisationens (WHO) autoritative vejledninger [23]

________________________________________
[1] World Health Organization [cited October 24 , 2010] http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/sections/press-releases/2009/10/one-in-five-europeans-is-regularly-exposed-to-sound-levels-at-night-that-could-significantly-damage-health
[2] Canadian Wind Energy Association fact sheet entitled "The Sights and Sounds of Wind"
[3] Canadian Wind Energy Association , Addressing Concerns With Sound From Wind Turbines, January 2009
[4] HGC Engineering, Wind Turbines and Sound: Review and Best Practice Guidelines, 2007, Prepared for the Canadian Wind Energy Association
[5] Anthony L. Rogers, Ph.D et al.,Wind Turbine Acoustic Noise, June 2002 Amended January 2006
[6] Harvey Hubbard et al, NASA Technical Document, Wind Turbine Accoustics, 1990
[7] HGC Engineering, Wind Turbines and Sound: Review and Best Practice Guidelines, 2007, Prepared for the Canadian Wind Energy Association
[8] Ibid
[9] Minnesota Department of Health (MDH), Public Health Impacts of Wind Turbines, 2009
[10] The Noise Association, Location, Location, Location An investigation into wind farms and noise, 2006
[11] Soysai, H., and O. Soysai. Wind farm noise and regulations in the eastern United States. 2007. Proceedings of the Second International Meeting on Wind Turbine Noise. Lyon, France: September 20-21, 2007. INCE/Europe.
[12] World Health Organization, Guidelines for Community Noise, 1999 [cited October 24, 2010] http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
[13] Health Council of the Netherlands (HCN). 2004 The Influence of Night-time Noise on Sleep and Health. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2004; publication no. 2004/14E.
[14] W. David Colby, M.D. et al., Wind Turbine Sound and Health Effects, An Expert Panel Review 2009, Prepared for American Wind Energy Association and Canadian Wind Energy Association
[15] Maine Medical Association, Resolution RE: Wind Energy and Public Health, September 12, 2009
[16] Pedersen et al., 2008,Project WINDFARM perception Visual and acoustic impact of wind turbine farms on residents
[17] Alberts, D. Primer for Addressing Wind Turbine Noise, 2006
[18] Soysai, H., and O. Soysai. Wind farm noise and regulations in the eastern United States. 2007. Proceedings of the Second International Meeting on Wind Turbine Noise. Lyon, France: September 20-21, 2007. INCE/Europe.
[19] Keith, S. E., D. S. Michaud, and S. H. P. Bly. 2008. A proposal for evaluating the potential health effects of wind turbine noise for projects under the Canadian Environmental Assessment Act. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 27(4):253-265.
[20] Paul G. Migliore, Wind Turbine Aeroacoustic Issues, 2002, National Renewable Energy Laboratory US Department of Energy 2002
[21] Keith, S. E., D. S. Michaud, and S. H. P. Bly. 2008. A proposal for evaluating the potential health effects of wind turbine noise for projects under the Canadian Environmental Assessment Act. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 27(4):253-265.
[22] Anthony L. Rogers, Ph.D et al., Wind Turbine Acoustic Noise, June 2002 Amended January 2006
[23] W. David Colby, M.D. et al., Wind Turbine Sound and Health Effects, An Expert Panel Review 2009, Prepared for American Wind Energy Association and Canadian Wind Energy Association

Disclaimer: the pages have been translated from The Society for Wind Vigilance web site http://www.windvigilance.com/noise_ahe.aspx . Any errors or omissions occurring during translation are unintended.

Overskrifter i Bloggen

Pas på vores by

Posted by Mogens Jensen in Blogs

Blog løs på Veerst.dk

Posted by Administrator in Blogs

Login

Abonner på vores Feed

Nyt fra Veerst.dk
Atom feed Veerst.dk
Nyt fra Veerst.dk

Opslag & Annoncer

Veerst.info - Superlokalt og open source

There are no translations available.På Veerst.info skriver borgerne selv avisen. Artikler, videoer og annoncer produceres og udgives af de borgere, som har noget på hjertet. Mediet er til rådighed for...

Vil du eller foreningen hellere bruge Google kalender? Ingen problem!

There are no translations available.Begivenhedskalender II (Det sker II) bygger på vores google-kalender på domænet: veerst.dk. Det kan faktisk blive meget enkelt for os alle sammen, hvis vi går over...

Har du en Web-journalist eller Skribent i maven?

There are no translations available.Vi har brug for jer i det frivillige projekt: Veerst.dk. Der sker en del i Veerst sogn som desværre ikke bliver dækket godt nok. Der er nye projekter, i Veerst sogn...

Hjælp til at få annonceret?

There are no translations available.Virker det uoverskueligt at få annonceret de vigtige ting rigtigt? Send din annoncetekst (og gerne et billede) til en webmaster, så skal vi forsøge at gøre det så...

Sidder du fast - hjælp til at udgive noget?

There are no translations available.Sidder du med en tekst og evt. et billed, men kan ikke rigtigt få den udgivet her på Veerst.dk? Ville du gerne skrive noget om familiedagen, sportsstævnet mv.?...

Tør du ta' mig?

There are no translations available.Tør du ta' mig væk fra denne annonceplads? Har du noget vigtigt at annoncere overfor borgerne i Veerst, så tag denne plads! Skriv en annoncetekst og find et godt...

Annoncér her på siden

There are no translations available.Kontakt Anette Knudsen! ...

Gør byen klogere - Brug Bloggen

There are no translations available.Brug bloggen på Veerst.dk og giv de andre noget at tænke på. Del dine gode idéer til udviklingen i Veerst med andre. Find andre, som har de samme projekter inde i...

 • Veerst.info - Superlokalt og open source

  Friday, 26 November 2010 13:20
 • Vil du eller foreningen hellere bruge Google kalender? Ingen problem!

  Friday, 10 September 2010 23:45
 • Har du en Web-journalist eller Skribent i maven?

  Wednesday, 08 September 2010 10:02
 • Hjælp til at få annonceret?

  Sunday, 05 September 2010 00:44
 • Sidder du fast - hjælp til at udgive noget?

  Sunday, 05 September 2010 00:36
 • Tør du ta' mig?

  Friday, 27 August 2010 00:00
 • Annoncér her på siden

  Saturday, 01 May 2010 00:01
 • Gør byen klogere - Brug Bloggen

  Friday, 30 April 2010 23:47
You are here: