Veerst[dk]info - Alt om Veerst og Vester-Thorsted

Udviklingsplan & Synliggørelse af 2009 Initieret af LAG-Vejen - Verdens sødeste naboer - STORT & SMÅT - VEERST ER GODT

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • increase font size
 • Default font size
 • decrease font size

Kæmpemøller på 150 meter på vej til Røj

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Kæmpestore vindmøller på 150 meter, med markeringslys i toppen, som kan sammenlignes med storebæltsbroen, er nu på vej i landskabet omkring Veerst. Kolding kommune har udpeget nogle mulige placeringer til kæmpevindmøller, som i øjeblikket er til almen debat. En af placeringerne ligger midt i landskabet i Røj, umiddelbart øst for Røjgaard ikke så langt fra Egholt. Dette landskab er udpeget som særlig værdifuldt i Vejen kommune, hvorfor der ikke må opføres større bygningsværker i landskabet. Kolding kommune forestiller sig nu, at der kan opstilles to til fire kæmpemøller lige op af kommunegrænsen.

Senest blev planrestriktionen på det særligt værdifulde landskab anvendt af Vejen kommune i 2009 mod TDC's ønske om at placere en mobilmast midt i landskabet. Udpegningen og beskyttelsen af landskabet som særlig værdifuldt er årsagen til, at landskabet i dag fremstår meget smukt og uforstyrret. I realiteten vil to kæmpemøller på 150 meter i Røj, som Kolding kommune forestiller sig, ødelægge hele idéen med at friholde landskabet for større bygningsværker.

Vejen kommune skal i dialog med Kolding kommune om placeringen i Røj

Når en kommune som Kolding i dette tilfælde overvejer at placere kæmpevindmøller, der kan påvirke ind over kommunegrænsen, skal man i dialog med nabokommunen. Som borger skal man imidlertid gøre indsigelser overfor den som planlægger, hvilket i dette tilfælde er Kolding kommune. Det forhindrer ikke, at man også sender sine indsigelser til Vejen kommune, der kan tage indsigelserne med i sin dialog.

Lige nu er placeringerne fremlagt til almen debat. Kolding kommune har til Jydske Vestkysten den 9. maj, 2010 udtalt: "Claus Harkjær Jensen fra by- og udviklingsforvaltningen vurderer, at mange af de 24 områder bliver sorteret fra, før den endelige plan er klar. Umiddelbart tror han, at omkring halvdelen af områderne ryger, fordi der eksempelvis skal tages særlige hensyn til landskabet."

Hvis borgerne og Lokalrådet for Veerst og omegn vil gøre Kolding og Vejen kommune opmærksom på, at de særlige landskabsværdier omkring Veerst fortsat ønskes bevaret, skal bemærkninger sendes til Kolding kommune snarest. Man kan også sende dem cc til Vejen kommune.

Vejen kommune skal også snart i gang med at udpege placeringer til store vindmøller. Det hele er en følge af et forlig indgået mellem regeringen og dansk folkeparti. Indsigelser mod placeringen i Røj vil dermed signalere overfor Vejen kommmune, at det unikke landskab i Veerst og omegn ønskes bevaret og ikke ødelagt af kæmpevindmøller.

Kæmpemøller til lands møder stor modstand på grund af støj- og landskabsforurening - også i Danmark

Den offentlige debat har længe været præget af placeringen af det kommende testcenter for de helt store havvindmøller. Men "almindelige"  havmøller eller kæmpemøller på ml. 125 og 147 meters højde vækker både vrede og afsky de steder, hvor de placeres i land. Kæmpemøllerne er nemlig både grimme og støjende for naboerne. Holland valgte således jvfr. ingeniøren den 5. september 2007, at placere sådanne kæmpemøller til havs. Hollænderne vil ikke genere hinanden med miljøsvineriet fra kæmpemøllerne, for ligesom i Danmark bor hollænderne også tæt på hinanden. I Wales opgav energiselskabet E.on i 2008 at bygge en mindre vindmøllepark, for de store møller støjede for meget og det ville selskabet ikke udsætte naboerne for. I Wales indsamlede borgerne 3000 underskrifter alene mod denne ene placering.

Naboer til opstillede kæmpevindmøller på ca 125 meters højde i Danmark beretter om "ødelagte liv", "støjhelvede" osv., selv hvis de bor 1,5 til 2 km væk fra møllerne. Kolding kommune taler her om havmøller på 150 meter i Røj, men der vil også være kortere end 1 km til mange boliger i Egholt.

I Danmark findes der nu 40 modstandsgrupper af naboer til kæmpevindmøller på land som er organiseret i Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Foreningen ønsker, at kæmpemøllerne kun opstilles til havs på grund af de negative miljøgener som de påfører naboerne i en meget lang radius. Et forlig mellem regeringen og dansk folkeparti er imidlertid årsagen til, at bla. Vejen og Kolding kommune nu skal udpege placeringer på land til mastodontmøllerne.

I Danmark har vindmølleforeningen (branchen) arbejdet og presset på for at få lov til at opstille de grimme og støjende kæmpemøller på land. Overfor tidligere miljøminister Troels Lund Poulsen indskærpede vindmølleforeningen i 2008: "at de kommunalt folkevalgte skal træffe deres afgørelse om vindmølleprojekter på baggrund af Miljøstyrelsens tidligere opfattelse af, at hvis de gældende grænseværdier for støj overholdes, så vil naboerne til vindmøller ikke komme til at døje med lavfrekvent støj", skriver ingeniøren den 27. juni 2008. Professor i akustik Henrik Møller ved Aalborg universitet siger iøvrigt til ingeniøren om industriens egen undersøgelse af støj fra kæmpemøllerne, at " husejere riskerer helt op til 9,7 decibel mere lavfrekvent støj med kæmpemøller som nye naboer". Det er denne støj, som vindmølleforeningen ville have lokalpolitikerne til at se bort fra. I Thisted byråd havde man netop i 2008 sagt nej til et mølleprojekt med henvisning til støjen.

På Tåsinge dominerer gigantiske vindmøller på bare 127 meter allerede gårde og huse

I forbindelse med en protest og underskriftsindsamling i mod enorme kæmpevindmøller i Køng Mose lagde utilfredse naboer til planlagte møller på 144 meter en grafisk illustration frem. De valgte at sammenligne med storebæltsbroen, som det fremgår af billedet nedenfor.

kng-mller-1-kopi

Kæmpevindmøller lidt mindre end 150 meter


Illustrationen stammer fra: Underskriftindsamling mod gigantmøller i Køng Mose

(klik på billedet for at se illustrationen i fuld størrelse)

Se om underskriftindsamlingen: http://www.lundbyweb.dk/kategorier/2005-nyheder/koeng/gigantmoeller.htm

Wind 1 a/s, som for tiden står overfor modstand fra borgere i Varde kommune mod planlagte kæmpevindmøller i Ovnbøl har for nyligt kritiseret de fotografier, som modstanderne af kæmpevindmøller på land har fremlagt. Men andre har i den forbindelse bemærket, at Vindmølleindustrien selv har fremlagt billeder, der forsøger at underdrive kæmpemøllernes dominans af landskab og ejendomme. Wind 1 a/s oplyser imidlertid, at afstanden til nærmeste bolig til en kæmpevindmølle mindst skal være 4 gange møllens totalhøjde. På Tåsinge har en fotograf således fanget en række billeder af møller på 127 meters højde, som ligger mindst 500 meter bag de fotograferede ejendomme, nemlig 127 m gange 4.


selv en ½ kilometer væk domineres huse og gårde af møllerne

"Tåsinge - 2 stk. 2,3 MW, 126,5 m totalhøjde, Siemens
Fotograf: Henning Hansen, Tåsinge.
Møllerne står 4 x møllehøjde fra det nærmeste hus." Altså mere end ½ km bag husene

Kilde: http://www.stilhed.eu/da/billeder.htm

Anmærkning: Billedet og de øvrige billeder som man kan finde på den anviste hjemmeside, kan være billeder, som firmaer i vindmøllebranchen ikke mener bør fremlægges for politikerne.

Nærmere om positionen i nærheden af Veerst i Kolding kommune

Position D ved Egholt påtænkes 4 til 2 kæmpemøller helt op til 150 meter i højden, svarende til den højde, som svævefly kredser rundt i når de lige er startet. Hele landskabet fra positionen og ud i nordvestlig og sydlig retning er udlagt som særligt værdifuldt landskab, hvor der ikke må bygges større anlæg, som eksempelvis siloer eller mobilmaster. Her ønsker Kolding kommune nu debat om placering af 2 til 4 kæmpemøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Møllerne risikerer at dominere det morænelandskab i Vejen kommune, som er udlagt med særlig landskabelig værdi, selvom de placeres lige på den anden side af den gamle amtsgrænse.

kolding_kommune_position_d

Debatperioden varer fra onsdag den 19. maj til torsdag den 17. juni 2010. I denne periode kan debatindlæg, ideer og forslag sendes til:

Kolding Kommune

By- og Udviklingsforvaltning

Nytorv 11DK-6000

Kolding

eller: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Se mere på kolding kommunes web om debatten.

Vi vil forsøge at dække sagen om kæmpemøllerne yderligere på Veerst.dk.

Læs mere om kæmpevindmøllernes påvirkning på omgivelserne her.

Overskrifter i Bloggen

Pas på vores by

Posted by Mogens Jensen in Blogs

Blog løs på Veerst.dk

Posted by Administrator in Blogs

Login

Abonner på vores Feed

Nyt fra Veerst.dk
Atom feed Veerst.dk
Nyt fra Veerst.dk

Opslag & Annoncer

Veerst.info - Superlokalt og open source

There are no translations available.På Veerst.info skriver borgerne selv avisen. Artikler, videoer og annoncer produceres og udgives af de borgere, som har noget på hjertet. Mediet er til rådighed for...

Vil du eller foreningen hellere bruge Google kalender? Ingen problem!

There are no translations available.Begivenhedskalender II (Det sker II) bygger på vores google-kalender på domænet: veerst.dk. Det kan faktisk blive meget enkelt for os alle sammen, hvis vi går over...

Har du en Web-journalist eller Skribent i maven?

There are no translations available.Vi har brug for jer i det frivillige projekt: Veerst.dk. Der sker en del i Veerst sogn som desværre ikke bliver dækket godt nok. Der er nye projekter, i Veerst sogn...

Hjælp til at få annonceret?

There are no translations available.Virker det uoverskueligt at få annonceret de vigtige ting rigtigt? Send din annoncetekst (og gerne et billede) til en webmaster, så skal vi forsøge at gøre det så...

Sidder du fast - hjælp til at udgive noget?

There are no translations available.Sidder du med en tekst og evt. et billed, men kan ikke rigtigt få den udgivet her på Veerst.dk? Ville du gerne skrive noget om familiedagen, sportsstævnet mv.?...

Tør du ta' mig?

There are no translations available.Tør du ta' mig væk fra denne annonceplads? Har du noget vigtigt at annoncere overfor borgerne i Veerst, så tag denne plads! Skriv en annoncetekst og find et godt...

Annoncér her på siden

There are no translations available.Kontakt Anette Knudsen! ...

Gør byen klogere - Brug Bloggen

There are no translations available.Brug bloggen på Veerst.dk og giv de andre noget at tænke på. Del dine gode idéer til udviklingen i Veerst med andre. Find andre, som har de samme projekter inde i...

 • Veerst.info - Superlokalt og open source

  Friday, 26 November 2010 13:20
 • Vil du eller foreningen hellere bruge Google kalender? Ingen problem!

  Friday, 10 September 2010 23:45
 • Har du en Web-journalist eller Skribent i maven?

  Wednesday, 08 September 2010 10:02
 • Hjælp til at få annonceret?

  Sunday, 05 September 2010 00:44
 • Sidder du fast - hjælp til at udgive noget?

  Sunday, 05 September 2010 00:36
 • Tør du ta' mig?

  Friday, 27 August 2010 00:00
 • Annoncér her på siden

  Saturday, 01 May 2010 00:01
 • Gør byen klogere - Brug Bloggen

  Friday, 30 April 2010 23:47
You are here: